ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.1)       Adatkezelő adatai

 

Elnevezése:

LUXBAD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

9019 Győr-Gyirmót, TSZ Major

Nyilvántartási száma:

08-09-010923

Nyilvántartó hatóság:

Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:

12977220-2-08

Képviseli:

Gyurasits Bence ügyvezető

Képviselet formája:

törvényes képviselő

 

1.2)       Általános tájékoztatás, Az adatkezelés szabályai

 

A LUXBAD Kft. tiszteletben tartja és védi mind azok adatait, akik az interneten keresztül kerülnek kapcsolatba a Társasággal. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

A honlapon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Társaság közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. törvény 3. §-ban meghatározott értelmező rendelkezésekkel.

 

1.3)       Honlapon történő adatkezelés

1.3.1)       Látogatói statisztikák készítése és diagnosztikai információk gyűjtése

A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

Az adatkezelés célja: a http://www.luxbad.hu/ honlap látogatói adatok statisztikai célra történő felhasználása

A kezelt adatok köre:

  • dátum, időpont
  • felhasználó számítógépének IP címe,
  • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok
  • a felhasználó nyelvi beállítására vonatkozó adat
  • böngészi munkamenet követésére vonatkozó adat

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5. §-a, alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: honlap megtekintésétől számított 7 nap.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

1.3.2)       Karrierportál

A  címen karriertportált üzemeltetünk, ahol a betöltetlen munkakörökre jelentkezéseket fogadunk. Az álláskeresők számára ugyanezen a címen külön tájékoztató helyeztünk el.

2)           Adatfeldolgozó

A társaság honlapját technikai adatfeldolgozóként a

Elnevezése:    Koncz Róbert

 

Székhelye: 9141 Ikrény, Arany J. u. 33/B

 

Nyilvántartási száma: 44266145

 

Nyilvántartó hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Győr

 

Adószáma: 67217863-2-28

 

Képviseli: Koncz Róbert

 

Képviselet formája: egyéni vállalkozó

 

 

működteti.

2.1)       Az érintett jogai és annak érvényesítése

A böngészési naplófájlokból való törlésnek technikai lehetősége nincs. Azok a 1.3) pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlődnek.

Adatvédelmi kérdésekben országos hatáskörű felügyeleti szervként a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Postacíme:

1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Elektronikus elérhetősége:

Honlapja:               http://naih.hu

Email címe:            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

jár el.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

 

2.2)       Polgári peres eljárás

A munkáltató a munkavállaló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés estén járó sérelemdíjat megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A megtérítési igény iránti keresetlevelet az illetékes bíróság részére kell a munkavállalónak benyújtani.

A pert, az érintett választása alapján az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék helyett saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

2.3)       Büntetőeljárás

A személyes adatok kezelését érintő súlyosabb magatartások, azaz bűncselekmény, különösen a Btk. 219. §-ba ütköző magatartások esetében a Be. 376.§ alapján a Be. 377.§ szerinti módon bárki feljelentést tehet.

Készítette: Sopow-Gammer-Nagy Ügyvédi Iroda

https://www.sgn.hu/